English version

Resavska 78a  11 000 Beograd   mail: spukamudruzenje@gmail.com      +381 63 354 143


Ocili kao simbol ujedinjenja  i deo iznad koji predstavlja vrh stabla papirusa, kao simbol samostalnog razvoja članova udruženja pod jednim kišobranom (SPUKAM) , koji treba da štiti i omogući opšti razvoj  i razvoj svake članice pojedinačno.

Spukam logo


O NAMA

TRADICIONALNA-KOMPLEMENTARNA-ALTERNATIVNA MEDICINA u SRBIJI
istorijat, regulativa i legislativa

Imali smo odakle da učimo i da napredujemo:

Korene tradicionalnog načina isceljivanja na ovim prostorima treba tražiti unazad nekoliko hiljada godina: Starčevo, preko 8 000 godina, Lepenski vir,  8 500 godina, Vinča, 5 000 godina..

Hilandarski medicinski kodeks-srednjovekovni rukopis..

1826-,,Makroviotika ili Nauka o prodolženiju života čovečeskoga„ Dr Jovan Stejić  

1879-Stvarni narodni učitelj, Vasa Pelagić

1934-Prve informacije o akupunkturi u Srbiju donosi, dr Milan Pavlović iz Paraćina, po povratku iz Pariza sa specijalističkih studija ORL

70-80.ih godina XX.veka-škole akupunkture, duhovno-energetske medicine
1980-Sekcija za akupunkturu SLD, prvi predsednik  akademik A. Škokljev,
1995.- Prvo homeopatsko društvo, prvi predsednik prof M. Popović
1997. -Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnneman, Novi Sad 
2003.- Homeopatski centar Simillimum, Beograd
2005.-Zakon o zdravstvenoj zaštiti R Srbije, prvi put se pominje tradicionalna.komplementarna-alternativna medcina (TKAM) 
2006.-Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine 
2006.-u okviru Sekcije za akupunkturu–Aktiv za kvantnu medicinu
2007.-prvi pravilnik o TKAM
2010.- Sekcija za homeopatiju SLD, prvi predsednik prof M. Popović
2012.- Sekcija za tradicionalnu medicinu SLD; u rad Sekcije se uključuju predstavnici 20ak strukovnih udruženja

2016.-Institut ALFIEGA:Nacionalni centar za naturopatiju Srbije RAMONDA

2017-ALTERA-Opšte udruženje za alternativnu medicinu i alternativne tretmane
2018.- drugi Pravilnik o TKAM, skraćeni naziv Komplementarna medicina (KM)
2020.- usvojen treći Pravilnik o bližim uslovima I načinu obavljanja metoda I postupaka komplementarne medicine („Sl. glasnik RS“, br. 1/2020)

2022- SPUKAM-Srpsko profesionalno udruženje za komplementarnu i alternativnu medicinu

Blog na WordPress.com.